• 608 Vector Smart Object14 stanowiska pracy
  • komunikacja
  • pomieszczenia techniczne
  • niski współczynnik powierzchni
    wspólnych 4,31%