DEWELOPER:

Al. 29 Listopada 20
31-401 Kraków

+48 12 2627 406
info@afi-europe.pl
www.afi-europe.eu

knight-frank

AGENT:

Rynek Główny 46
31-017 Kraków

+48 605 355 631
+48 12 623 70 79
www.knightfrank.com.pl

iliard

ARCHITECT:

ul. Dolnych Młynów 3/3
31-124 Kraków

+48 12 44 55 400
info@iliard.pl
www.iliard.pl